[1]
Дергачева, Е.А. и Колесник, Т.А. 2022. НАУЧНО-ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ЦИФРОВОЙ ЗЕМЛИ. Bulletin of the South-Russian state technical University (NPI) Series Socio-economic Sciences. 15, 2 (май 2022), 233-246. DOI:https://doi.org/10.17213/2075-2067-2022-2-233-246.