Баранова, Е. В. (2021). ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РАЗВИТЫХ СТРАН. Bulletin of the South-Russian State Technical University (NPI) Series Socio-Economic Sciences, (1), 148–151. извлечено от https://vestnik.npi-tu.ru/index.php/vestnikSRSTU/article/view/1185